Executor Judecătoresc MIRELA DUMITRU

Bine ati venit pe website-ul Executorului Judecătoresc MIRELA DUMITRU

Executorul Judecătoresc MIRELA DUMITRU are competență în Circumscripția Curții de Apel București.

Executorul Judecătoresc MIRELA DUMITRU este investit să își îndeplinească atribuțiile atât pe raza Municipiului București, cât și în Județul Ilfov, Județul Ialomița, Județul Călărași, Județul Giurgiu și Județul Teleorman.

Executorul Judecătoresc MIRELA DUMITRU deţine experienţă îndelungată în materia executării silite.

Această experienţă este completată cu specializările pe care aceasta le deţine în toate ramurile dreptului.

Enumerăm cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ: drept civil şi procesual civil, drept penal şi drept procesual penal, drept comercial şi drept comercial internaţional, drept fiscal şi procesual fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept bancar, drept societar, proceduri insolvenţă, dreptul asigurărilor, dreptul transporturilor, bursă, etc.

Executorul Judecătoresc MIRELA DUMITRU îndeplineşte un serviciu de interes public.

Actele îndeplinite de către executorul judecătoresc, în limitele competenţelor legale, sunt acte de autoritate publică şi au forţa probantă prevăzută de lege.

Activitatea executorului judecătoresc MIRELA DUMITRU se înfăptuieşte în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor şi ale altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

Activitatea executorului judecătoresc este coordonată şi controlată, conform legislaţiei aplicabile, de către:
     ▪  Ministerul Justiţiei;
     ▪  Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti;
     ▪  Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România.

Actele întocmite de către executorul judecătoresc MIRELA DUMITRU sunt supuse, în condiţiile legii, controlului instanţelor judecătoreşti competente.

Executorul judecătoresc şi personalul Biroului de Executor Judecătoresc MIRELA DUMITRU păstrează în condiţiile legii secretul profesional cu privire la actele şi faptele despre care au luat cunoştinţă în cadrul activităţii lor.Hartă mărită


 
În sus